Xem phiên bản di động
    

‘y đức’

Chuyện hôm nay: Y đức thời nay

Chuyện hôm nay: Y đức thời nay

Trung tâm y tế Thành phố Vĩnh Long thực hiện tốt y đức

Trung tâm y tế Thành phố Vĩnh Long thực hiện tốt y đức

Sau 5 năm hoạt động, bệnh viện đa khoa Thành phố Vĩnh Long nay là Trung tâm y tế Thành phố Vĩnh Long đã có nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là triển khai ứng dụng hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật vượt tuyến được người dân tin tưởng.

 
 
 
 
 
 
Liên kết