Xem phiên bản di động
    

‘Xuân Hiệp’

Nông thôn ngày nay: Xuân Hiệp quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới

Nông thôn ngày nay: Xuân Hiệp quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới

Xuân Hiệp nâng chất tiêu chí thu nhập

Xuân Hiệp nâng chất tiêu chí thu nhập

Nhiều năm qua, nội dung trọng tâm được xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn tập trung trong xây dựng nông thôn mới chính là những tiêu chí thuộc về trách nhiệm của địa phương, đặc biệt là tiêu chí thu nhập. Bởi cuộc sống người dân được nâng cao mới là mục tiêu hướng đến của xã nông thôn mới.

Osin nổi loạn – Tập 47: Phần 2

Osin nổi loạn – Tập 47: Phần 2

Osin nổi loạn – Tập 47: Phần 1

Osin nổi loạn – Tập 47: Phần 1

Osin nổi loạn – Tập 46: Phần 2

Osin nổi loạn – Tập 46: Phần 2

Osin nổi loạn – Tập 46: Phần 1

Osin nổi loạn – Tập 46: Phần 1

Osin nổi loạn – Tập 42: Phần 2

Osin nổi loạn – Tập 42: Phần 2

Osin nổi loạn – Tập 42: Phần 1

Osin nổi loạn – Tập 42: Phần 1

Osin nổi loạn – Tập 41: Phần 2

Osin nổi loạn – Tập 41: Phần 2

Osin nổi loạn – Tập 41: Phần 1

Osin nổi loạn – Tập 41: Phần 1
 
 
 
 
 
 
Liên kết