Xem phiên bản di động
    

‘Xe Mô tô’

Thời sự 11h (30/7/2015)

Thời sự 11h (30/7/2015)

60 phút (31/12/2014)

60 phút (31/12/2014)

Mỗi người chỉ được cấp một giấy phép lái xe

Mỗi người chỉ được cấp một giấy phép lái xe

Lộ trình cũng vừa được Bộ GTVT quyết định đẩy lên sớm hơn. Cụ thể, toàn bộ GPLX ô tô sẽ được đổi sang GPLX mới trước 31/12/2014, GPLX mô tô được đổi xong cho dân trước 31/12/2020 để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác quản lý trật tự ATGT.

 
 
 
 
 
 
Liên kết