Xem phiên bản di động
    

‘XDCB’

Vĩnh Long tập trung đẩy nhanh tiến độ XDCB

Vĩnh Long tập trung đẩy nhanh tiến độ XDCB

Đến cuối tháng 5, tỉnh Vĩnh Long đã phân bổ trên 2.684 tỷ đồng cho công tác xây dựng cơ bản năm 2018. Song, đến nay tiến độ thi công các công trình và giải ngân vẫn còn thấp so với kế hoạch.

Vĩnh Long tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn XDCB

Vĩnh Long tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn XDCB

Từ đầu năm đến nay, tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long còn chậm, tỷ lệ giải ngân đạt rất thấp so với tổng nguồn vốn được phân bổ.

Vĩnh Long tập trung giải ngân nguồn vốn XDCB

Vĩnh Long tập trung giải ngân nguồn vốn XDCB

Đến nay toàn tỉnh Vĩnh Long mới giải ngân trên 66% tổng nguồn vốn XDCB đã được phân bổ. Các sở ngành, địa phương, các chủ đầu tư hiện đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để giải ngân đạt từ 95% trở lên so kế hoạch năm 2016.

Ngành GTVT Vĩnh Long giải ngân gần 78% nguồn vốn XDCB

Với việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nên đến nay ngành giao thông vận tải tỉnh đã giải ngân gần 78% nguồn vốn xây dựng cơ bản đã được phân bổ trong năm.

Vĩnh Long triển khai nhiệm vụ XDCB năm 2016

Vĩnh Long triển khai nhiệm vụ XDCB năm 2016

Sáng nay, Ban chỉ đạo xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Long tổng kết công tác xây dựng cơ bản năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Ngành GTVT cơ bản hoàn thành 100% khối lượng XDCB trong năm 2015

Ngành GTVT cơ bản hoàn thành 100% khối lượng XDCB trong năm 2015

Theo Sở giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long , đến nay, ngành đã cơ bản hoàn thành 100% khối lượng xây dựng cơ bản năm 2015 với tổng giá trị thực hiện trên 417 tỷ đồng.

Vĩnh Long đẩy nhanh tiến độ XDCB

Vĩnh Long đẩy nhanh tiến độ XDCB

Trong tháng 8, toàn tỉnh thực hiện gần 260 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nâng tổng số vốn 8 tháng qua các các ngành, các địa phương đã triển khai thi công các công trình, dự án đạt gần 61% kế hoạch vốn được bố trí trong năm 2015.

Vĩnh Long sơ kết công tác XDCB 6 tháng đầu năm

Vĩnh Long sơ kết công tác XDCB 6 tháng đầu năm

Khối lượng thực hiện thấp , tiến độ giải ngân chậm ảnh hưởng đến việc triển khai thi công các công trình XDCB theo kế hoạch là những vấn đề được đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác XDCB được Ban chỉ đạo XDCB tỉnh tổ chức vào sáng nay.

Vĩnh Long triển khai kế hoạch XDCB năm 2015

Vĩnh Long triển khai kế hoạch XDCB năm 2015

Theo đánh giá của ban chỉ đạo xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Long, năm qua mặc dù khối lượng thực hiện đã hoàn thành kế hoạch nhưng vẫn còn nhiều vấn đề bất cập.

Vĩnh Long tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn XDCB

Vĩnh Long tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn XDCB

Theo thống kê của ngành chức năng đến cuối tháng 10, khối lượng XDCB đã đạt gần 73% trong tổng số 2.314 tỉ đồng được phân bổ , song giá trị giải ngân mới chỉ đạt gần 63% nguồn vốn ngân sách đã được phân bổ – giảm trên 3% so với cùng kỳ năm trước.

 
 
 
 
 
 
Liên kết