Xem phiên bản di động
    

‘Xăng giảm giá’

Xăng giảm 665 đồng/lít

Xăng giảm 665 đồng/lít

Theo yêu cầu của liên bộ Công thương – Tài chính, bắt đầu từ 15 giờ chiều nay 20-7, xăng RON 92 giảm 665 đồng/lít còn tối đa 15.303 đồng/lít; xăng E5 giảm 604 đồng/lít còn 14.843 đồng/lít

Thời sự 18h30 (05/7/2016)

Thời sự 18h30 (05/7/2016)

Giá xăng giảm hơn 700 đồng/lít

Giá xăng giảm hơn 700 đồng/lít

Theo quyết định của liên bộ Công thương – Tài chính, từ 15 giờ chiều nay 3.11, giá xăng RON 92 giảm 771 đồng/lít, về mức giá không quá 17.232 đồng/lít.

60 phút (12/11/2014)

60 phút (12/11/2014)
 
 
 
 
 
 
Liên kết