Xem phiên bản di động
    

‘Xã Thành Đông’

Thành Đông giữ vững thành tích nông thôn mới

Thành Đông giữ vững thành tích nông thôn mới

Thành Đông là xã đầu tiên của huyện Bình Tân và là xã thứ 2 của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2014. Liên tiếp những năm sau đó, không chỉ giữ vững thành tích mà chất lượng nông thôn mới ở Thành Đông cũng được cải thiện qua từng năm.

Thời sự 18h30 (13/9/2016)

Thời sự 18h30 (13/9/2016)

Thời sự 11h (17/5/2014)

Thời sự 11h (17/5/2014)
 
 
 
 
 
 
Liên kết