Xem phiên bản di động
    

‘xã Mỹ Lộc’

Nông thôn ngày nay: Xã Mỹ Lộc giữ vững tiêu chí nông thôn mới

Nông thôn ngày nay: Xã Mỹ Lộc giữ vững tiêu chí nông thôn mới

Mỹ Lộc hôm nay

Mỹ Lộc hôm nay

Sau 41 năm giải phóng, xã Mỹ Lộc có nhiều đổi thay đáng kể, tạo nên một diện mạo mới cho vùng đất anh hùng.

Mỹ Lộc – Nhà nhà mừng Đảng mừng Xuân

Mỹ Lộc – Nhà nhà mừng Đảng mừng Xuân

Xuân Ất Mùi 2015 là một mùa Xuân ý nghĩa và tràn đầy phấn khởi với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình khi tháng 8/2014 vừa qua, xã Mỹ Lộc vinh dự được công nhận xã nông thôn mới.

Mỹ Lộc phát huy truyền thống anh hùng trong xây dựng nông thôn mới

Mỹ Lộc phát huy truyền thống anh hùng trong xây dựng nông thôn mới

Từ một xã có nhiều khó khăn, là vùng căn cứ cách mạng kiên cường trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình giờ đã đổi mới. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật được xây dựng hoàn thiện, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Và mới đây, Mỹ Lộc được công nhân là xã nông thôn mới sau gần 3 năm tập trung đầu tư xây dựng .

Mỹ Lộc quyết tâm về đích trong năm 2014

Mỹ Lộc quyết tâm về đích trong năm 2014

Xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình là một trong những địa phương được tỉnh Vĩnh Long chọn làm điểm để tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phấn đấu về đích trong năm nay. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ tích cực của tỉnh, đến nay xã Mỹ Lộc đã hoàn thành được 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 
 
 
 
 
 
Liên kết