Xem phiên bản di động
    

‘Vệ sinh môi trường’

Cần nâng cao ý thức giữ vệ sinh môi trường cho tiểu thương ở các khu vực chợ

Cần nâng cao ý thức giữ vệ sinh môi trường cho tiểu thương ở các khu vực chợ

Hiện nay, nhiều chợ trên địa bàn tỉnh đối mặt với tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường, một trong những nguyên nhân là ý thức giữ vệ sinh môi trường của một bộ phận tiểu thương tại các chợ chưa cao.

Bản tin trưa (15/10/2016)

Bản tin trưa (15/10/2016)

Bản tin trưa (12/10/2016)

Bản tin trưa (12/10/2016)

Bản tin trưa (12/07/2016)

Bản tin trưa (12/07/2016)

Bản tin trưa (18/6/2016)

Bản tin trưa (18/6/2016)

Thời sự 18h30 (07/6/2016)

Thời sự 18h30 (07/6/2016)

Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 09/04/2016

Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 09/04/2016

Ý thức người dân trong việc giữ vệ sinh môi trường

Ý thức người dân trong việc giữ vệ sinh môi trường

Trong tiến trình phát triển đô thị, bên cạnh việc giữ gìn đường phố xanh, sạch, đẹp, việc đảm bảo cho các dòng kênh trong nội ô thành phố không bị ô nhiễm là vấn đề cần được chính quyền địa phương và người dân đặc biệt quan tâm.

Thời sự 18h30 (02/4/2016)

Thời sự 18h30 (02/4/2016)

Cần thực hiện tốt vệ sinh môi trường tại chợ thị trấn Vũng Liêm

Cần thực hiện tốt vệ sinh môi trường tại chợ thị trấn Vũng Liêm

Vũng Liêm đang từng bước hoàn thành các nội dung, tiêu chí hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại 4, trong đó phát triển đô thị theo phương châm sáng, xanh, sạch, đẹp là một trong những nội dung được địa phương phấn đấu thực hiện.

 
 
 
 
 
 
Liên kết