Xem phiên bản di động
    

‘vận tải’

Thời sự 18h30 (22/01/2017)

Thời sự 18h30 (22/01/2017)

Thời sự 18h30 (01/9/2016)

Thời sự 18h30 (01/9/2016)

Bản tin trưa (28/6/2016)

Bản tin trưa (28/6/2016)

Bản tin trưa (03/5/2016)

Bản tin trưa (03/5/2016)

Bản tin trưa (02/5/2016)

Bản tin trưa (02/5/2016)

Bản tin trưa (22/4/2016)

Bản tin trưa (22/4/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 15/4/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 15/4/2016)

Thời sự 18h30 (27/3/2016)

Thời sự 18h30 (27/3/2016)

Thời sự 11h (12/3/2015)

Thời sự 11h (12/3/2015)

Vĩnh Long tổ chức thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô

Vĩnh Long tổ chức thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô

Đợt thanh tra nhằm chấn chỉnh những bất cập trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, của các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn cho hành khách, người điều khiển phương tiện và đảm bảo an toàn kỹ thuật của các phương tiện trong quá trình lưu thông.

 
 
 
 
 
 
Liên kết