Lo ngại gia tăng bệnh ung thư ở người trẻ

Lo ngại gia tăng bệnh ung thư ở người trẻ

Ung thư đang được xem là án tử với con số người mắc bệnh càng ngày càng gia tăng. Không chỉ thể hiện ở tỷ lệ người mắc ung thư ngày càng trẻ tăng cao mà số tuổi ngày càng thấp. Đây được coi là vấn đề rất đáng lo ngại trong điều trị cũng như những hệ lụy đối với bản thân bệnh nhân và xã hội rất cao.