Xem phiên bản di động
    

‘U Minh Thượng’

Ký sự truyền hình: Về U Minh Thượng – Tập 2 | Mưu sinh ở U Minh Thượng

Ký sự truyền hình: Về U Minh Thượng – Tập 2 | Mưu sinh ở U Minh Thượng

Ký sự truyền hình: Về U Minh Thượng – Tập 1 | Khám phá U Minh Thượng

Ký sự truyền hình: Về U Minh Thượng – Tập 1 | Khám phá U Minh Thượng

Chuyến đi thực tế tại U Minh Thượng

Chuyến đi thực tế tại U Minh Thượng

Đi thực tế là hoạt động có ý nghĩa và cần thiết đối với đội ngũ những người làm báo. Để nâng cao chất lượng hoạt động hội và tạo điều kiện để hội viên nắm thêm tư liệu, ghi nhận hình ảnh thực tế, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, trong 2 ngày 1 và 2/12, Hội nhà báo tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức đoàn tham quan thực tế tại vùng căn cứ U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

 
 
 
 
 
 
Liên kết