Xem phiên bản di động
    

‘trí thức’

Nuôi tri thức dưỡng tương lai

Nuôi tri thức dưỡng tương lai

Không còn suy nghĩ cho con đi học chỉ để biết đọc, biết viết rồi tiếp nối công việc cày cấy, nhiều năm trở lại đây, bà con đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long đã nhận thức được tầm quan trọng của việc học, học để có tri thức, học để có nghề nghiệp và cuộc sống ổn định, và chỉ có học mới có cơ hội thoát nghèo. Nhiều gia đình phấn đấu cho con học đại học, cao đẳng dù hoàn cảnh gia đình vẫn còn nhiều khó khăn.

Thời sự 18h30 (16/12/2016)

Thời sự 18h30 (16/12/2016)

Giáo dục đào tạo: Mang tri thức đến cho học sinh vùng nông thôn (14/1/2016)

Giáo dục đào tạo: Mang tri thức đến cho học sinh vùng nông thôn (14/1/2016)

Hội nghị lấy ý kiến đội ngũ trí thức đóng góp DTVK ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10

Hội nghị lấy ý kiến đội ngũ trí thức đóng góp DTVK ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10

Sáng nay, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức hội nghị lấy ý kiến đội ngũ trí thức của tỉnh đóng góp dự thảo Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10 và dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Thời sự 18h30 (05/02/2015)

Thời sự 18h30 (05/02/2015)
 
 
 
 
 
 
Liên kết