Bức xúc của người dân về cụm tuyến dân cư và chợ Trà Mách

Bức xúc của người dân về cụm tuyến dân cư và chợ Trà Mách

Nhiều năm qua , hễ mỗi khi đến kỳ triều cường thì khu vực chợ Trà Mách và khu dân cư tại đây với gần 100 hộ dân sống ven kênh 3/2, thuộc xã Thành Trung, huyện Bình Tân lại bị ngập . Tình trạng này gây khó khăn trong sinh hoạt đời sống, sản xuất của người dân.