Xem phiên bản di động
    

‘tiêu chí thu nhập’

Cần thực hiện tốt tiêu chí thu nhập

Cần thực hiện tốt tiêu chí thu nhập

Tại hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tổ chức chiều qua, một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm chia sẻ chính là giải pháp để thực hiện tốt tiêu chí thu nhập. Đây là một trong những tiêu chí không chỉ khó đạt mà việc giữ vững, nâng chất càng khó hơn.

Nâng chất tiêu chí thu nhập, vấn đề cần được quan tâm

Nâng chất tiêu chí thu nhập, vấn đề cần được quan tâm

Đầu tháng 6 vừa qua, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ đã được tỉnh công nhận hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới…Tuy nhiên, đối với tiêu chí thu nhập mặc dù có tăng nhưng vẫn chưa thật sự ổn định, địa phương cần phải tập trung nâng chất để tiêu chí này được bền vững hơn.

Nâng chất tiêu chí thu nhập

Nâng chất tiêu chí thu nhập

Trong số 19 tiêu chí NTM, thực hiện tốt tiêu chí thu nhập sẽ tác động đến các tiêu chí khác. Do vậy, dù đã được công nhận xã NTM, nhưng các địa phương vẫn phải tiếp tục tập trung nâng chất các tiêu chí, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thời sự 18h30 (03/03/2017)

Thời sự 18h30 (03/03/2017)

Thời sự 18h30 (20/01/2017)

Thời sự 18h30 (20/01/2017)

Bản tin trưa (10/9/2016)

Bản tin trưa (10/9/2016)

Thời sự 18h30 (19/8/2016)

Thời sự 18h30 (19/8/2016)

Thời sự 18h30 (22/7/2016)

Thời sự 18h30 (22/7/2016)

Thời sự 18h30 (27/5/2016)

Thời sự 18h30 (27/5/2016)

Thời sự 18h30 (10/5/2016)

Thời sự 18h30 (10/5/2016)
 
 
 
 
 
 
Liên kết