Xem phiên bản di động
    

‘Thể thao quần chúng’

Bản tin trưa (22/02/2016)

Bản tin trưa (22/02/2016)

Thể thao quần chúng phát triển mạnh từ nhận thức của cộng đồng

Thể thao quần chúng phát triển mạnh từ nhận thức của cộng đồng

Những năm qua, tỉnh Vĩnh Long phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng. Ngoài sự đầu tư về cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện, ý thức của người dân chính là yếu tố quan trọng góp phần đưa phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.

Thời sự 11h (27/3/2015)

Thời sự 11h (27/3/2015)
 
 
 
 
 
 
Liên kết