Xem phiên bản di động
    

‘tỷ lệ tăng dân số tự nhiên’

Khó nâng tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

Khó nâng tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

Tại tỉnh Vĩnh Long, điều đáng quan tâm là tỷ lệ tăng dân số tự nhiên luôn ở mức thấp dưới 1% và số con trung bình của 1 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ chỉ đạt 1,8 con. Để nâng tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và kéo giảm sự già hóa dân số, tỉnh đang đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền vận động người dân sinh đủ 2 con.

Vĩnh Long khó nâng tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

Vĩnh Long khó nâng tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

Cũng như tình hình dân số chung cả nước, Vĩnh Long đang bước vào giai đoạn già hóa dân số. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh luôn ở mức thấp dưới 1% và số con trung bình của 1 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản chỉ đạt hơn 1,8 con, thấp so với mức sinh thay thế của cả nước là 2,1 con.

 
 
 
 
 
 
Liên kết