Xem phiên bản di động
    

‘tổng điều tra dân sô và nhà ở’

Đảm bảo chất lượng điều tra dân số và nhà ở

Đảm bảo chất lượng điều tra dân số và nhà ở

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa quan trọng phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Xã Trà Côn nỗ lực điều tra dân số và nhà ở

Xã Trà Côn nỗ lực điều tra dân số và nhà ở

Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ điều tra thu thập thông tin.

Vĩnh Long: Trên 30% hộ được điều tra dân số và nhà ở

Vĩnh Long: Trên 30% hộ được điều tra dân số và nhà ở

Theo Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh Vĩnh Long, tính đến ngày 6/4, toàn tỉnh đã điều tra được trên 94.000 hộ trên địa bàn tỉnh.

Khó khăn của điều tra viên tại vùng đồng bào dân tộc Khmer

Khó khăn của điều tra viên tại vùng đồng bào dân tộc Khmer

Trong đợt ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, bước đầu đã phát sinh một số khó khăn ở các địa bàn đặc thù.

Ngày đầu ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở

Ngày đầu ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở

Đây là cuộc tổng điều tra lớn có quy mô 10 năm 1 lần và là lần thứ 5 kể từ khi đất nước thống nhất. Kết quả điều tra phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Vĩnh Long ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở

Vĩnh Long ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở

Sáng nay, cùng với cả nước, 109 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đồng loạt ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đây là cuộc tổng điều tra lớn có quy mô 10 năm 1 lần và là lần 5 năm kể từ khi đất nước thống nhất.

Vĩnh Long sẵn sàng ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở

Vĩnh Long sẵn sàng ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở

Ngày 1/4, cùng với cả nước Vĩnh Long sẽ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đây là cuộc Tổng điều tra lớn nhất được tổ chức theo chu kỳ 10 năm một lần trên phạm vi cả nước, có liên quan đến từng người dân, huy động lực lượng lớn người lập bảng kê, điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên các cấp tham gia.

Triển khai công tác ra quân và giám sát Tổng điều tra dân số và nhà ở

Triển khai công tác ra quân và giám sát Tổng điều tra dân số và nhà ở

Đúng 7h30 ngày 1/4, toàn tỉnh Vĩnh Long sẽ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Kế hoạch này được Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Vĩnh Long triển khai sáng nay.

Tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở

Tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 01/4/2019. Hiện nay tỉnh Vĩnh Long đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra này.

Chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở

Chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở

Ngày 01-4 tới đây, cả nước sẽ tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5. Cùng với cả nước tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương thực hiện các công việc chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh.

 
 
 
 
 
 
Liên kết