Xem phiên bản di động
    

‘tỉnh ủy’

Báo cáo chuyên đề về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc

Báo cáo chuyên đề về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc

Chiều nay, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề về 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Tỉnh ủy Vĩnh Long hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 12

Tỉnh ủy Vĩnh Long hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 12

Hôm nay (9/1), Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 và Nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy. Ông Trần Văn Rón, ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long chủ trì hội nghị.

Tỉnh ủy Vĩnh Long tổng kết 20 năm thực hiện NQ Trung ương 5 khóa VIII

Tỉnh ủy Vĩnh Long tổng kết 20 năm thực hiện  NQ Trung ương 5 khóa VIII

Sáng nay, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

 
 
 
 
 
 
Liên kết