Mỗi xã một sản phẩm OCOP- không nên làm theo phong trào

Mỗi xã một sản phẩm OCOP- không nên làm theo phong trào

Sẽ có hàng loạt các địa phương xây dựng đề án Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm OCOP, tuy vậy sẽ không để thực hiện ồ ạt theo phong trào mà phải làm thực chất. Đây là thông tin tại Hội thảo quốc tế OCOP do Bộ NN&PTNT vừa tổ chức tại Hà Nội.