Xem phiên bản di động
    

‘rác thải y tế’

Xử lý rác thải y tế – vấn đề cần tiếp tục quan tâm

Xử lý rác thải y tế – vấn đề cần tiếp tục quan tâm

Rác và nước thải y tế là 1 trong những loại rác độc hại cần xử lý đúng quy định trước khi đưa ra môi trường.

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 15/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 15/08/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 15/8/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 15/8/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 04/8/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 04/8/2016)
 
 
 
 
 
 
Liên kết