Xem phiên bản di động
    

‘Quy hoạch’

Công bố QĐ của UBND tỉnh phê duyệt “Quy hoạch phát triển CN, TTCN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Công bố QĐ của UBND tỉnh phê duyệt “Quy hoạch phát triển CN, TTCN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Sở công thương tỉnh Vĩnh Long vừa công bố quyết định của UBND tỉnh phê duyệt ” Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” .

16,4 tỷ đồng cho dự toán điều chỉnh quy hoạch TP Vĩnh Long

16,4 tỷ đồng cho dự toán điều chỉnh quy hoạch TP Vĩnh Long

Mục tiêu là hướng đến việc tăng cường quản lý, thu hút đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiệu quả, phát triển bền vững, xây dựng và phát triển thành phố Vĩnh Long trở thành Đô thị loại 2 vào năm 2020 và Đô thị loại 1 vào năm 2030.

Thời sự 18h30 (02/01/2017)

Thời sự 18h30 (02/01/2017)

Thời sự 18h30 (21/11/2016)

Thời sự 18h30 (21/11/2016)

Thời sự 18h30 (09/11/2016)

Thời sự 18h30 (09/11/2016)

Thời sự 18h30 (16/9/2016)

Thời sự 18h30 (16/9/2016)

Bản tin trưa (22/8/2016)

Bản tin trưa (22/8/2016)

Thời sự 18h30 (24/7/2016)

Thời sự 18h30 (24/7/2016)

Công bố QH quản lý chất thải rắn GĐ 2011-2020 trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đầu tư trên 1.197 tỷ đồng

Công bố QH quản lý chất thải rắn GĐ 2011-2020 trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đầu tư trên 1.197 tỷ đồng

Sáng nay, Sở Xây dựng Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố quy hoạch quản lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với tổng vốn đầu tư trên 1.197 tỷ đồng .

Thời sự 18h30 (22/3/2016)

Thời sự 18h30 (22/3/2016)
 
 
 
 
 
 
Liên kết