Xem phiên bản di động
    

‘quỹ bảo trì đường bộ’

Bản tin trưa (29/10/2016)

Bản tin trưa (29/10/2016)

Thời sự 11h (30/7/2015)

Thời sự 11h (30/7/2015)

Vĩnh Long phát huy hiệu quả nguồn quỹ bảo trì đường bộ

Vĩnh Long phát huy hiệu quả nguồn quỹ bảo trì đường bộ

Hai năm qua tỉnh Vĩnh Long đã thu quỹ bảo trì đường bộ được hơn 53 tỉ đồng . Từ nguồn quỹ này , nhiều công trình sửa chữa nâng cấp các tuyến giao thông đã được triển khai phục vụ đi lại , giao thương hàng hóa cho người dân.

 
 
 
 
 
 
Liên kết