Xem phiên bản di động
    

‘quân ngũ’

Bản tin trưa (26/02/2016)

Bản tin trưa (26/02/2016)

Người bí thư trẻ trưởng thành từ quân ngũ

Người bí thư trẻ trưởng thành từ quân ngũ

Trà Côn là một xã thuộc Chương trình 135 của Chính phủ, nhưng bằng sự nỗ lực của Đảng ủy và UBND xã đến cuối năm 2010 Trà Côn đã thoát khỏi diện xã đặc biệt khó khăn. Thành công đó ngoài vai trò của tập thể, còn có sự góp sức của cá nhân đ/c Nguyễn Chí Hiếu – Bí Thư Đảng ủy xã, một cán bộ lãnh đạo trẻ được rèn luyện, trưởng thành từ môi trường quân đội.

 
 
 
 
 
 
Liên kết