Xem phiên bản di động
    

‘quầy thịt heo tự phát’

Vẫn còn tồn tại nhiều quầy thịt heo tự phát

Vẫn còn tồn tại nhiều quầy thịt heo tự phát

Thời gian qua, để hỗ trợ các hộ chăn nuôi heo giải quyết khó khăn do giá heo hơi sụt giảm, khó tiêu thụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo thống nhất duy trì các điểm, quầy bán thịt heo của người chăn nuôi đến hết tháng 10.

Để quản lý tốt các điểm bán thịt heo tự phát

Để quản lý tốt các điểm bán thịt heo tự phát

Sau ngày 31/10/2017 tất cả các quầy thịt heo tự phát không đủ điều kiện sẽ chấm dứt việc kinh doanh mua bán theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Những bất cập từ quầy thịt heo tự phát

Những bất cập từ quầy thịt heo tự phát

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long có giải pháp hỗ trợ người chăn nuôi heo trong khâu tiêu thụ. Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện đã phát sinh nhiều bất cập khi phát sinh các quầy thịt heo tự phát không nằm trong sự kiểm soát của ngành chức năng và chính quyền địa phương.

 
 
 
 
 
 
Liên kết