Xem phiên bản di động
    

‘Phước Hậu’

Phước Hậu phát huy kinh tế hợp tác trong xây dựng nông thôn mới

Phước Hậu phát huy kinh tế hợp tác trong xây dựng nông thôn mới

Trong xây dựng nông thôn mới, kinh tế hợp tác đóng vai trò quan trọng đối với việc tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Phước Hậu, huyện Long Hồ là một trong những điển hình như thế.

Phước Hậu đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Phước Hậu đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Một trong những mục tiêu quan trọng của xây dựng nông thôn mới là tăng thu nhập ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân.

Nông thôn mới – Kỳ 2 (tháng 2/2016)

Nông thôn mới – Kỳ 2 (tháng 2/2016)

Thời sự 18h30 (23/02/2016)

Thời sự 18h30 (23/02/2016)

Phước Hậu chăm sóc rau an toàn phục vụ Tết

Phước Hậu chăm sóc rau an toàn phục vụ Tết

Để đảm bảo nhu cầu sử dụng rau an toàn cho người dân trong địa bàn tỉnh, hiện tại, bà con nông dân ở Hợp tác xã rau an toàn Phước Hậu, huyện Long Hồ đang tất bật chăm sóc các ruộng rau của mình, chuẩn bị cung ứng vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

 
 
 
 
 
 
Liên kết