Xem phiên bản di động
    

‘phòng bệnh cúm’

Tích cực quan tâm phòng bệnh cúm

Tích cực quan tâm phòng bệnh cúm

Theo ngành y tế tỉnh Vĩnh Long, thời tiết thay đổi bất thường đang tạo điều kiện cho nhiều loại dịch bệnh phát triển. Việc phát hiện ổ dịch cúm A H1N1 tại thị xã Bình Minh đặt ra vấn đề cần phải tích cực quan tâm phòng bệnh cúm trong thời điểm này.

Thời sự 18h30 (29/12/2014)

Thời sự 18h30 (29/12/2014)
 
 
 
 
 
 
Liên kết