HĐND tỉnh Vĩnh Long thông qua 22 nghị quyết và họp phiên bế mạc

HĐND tỉnh Vĩnh Long thông qua 22 nghị quyết và họp phiên bế mạc

Chiều ngày 8/12, kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân tỉnh Vĩnh Long khóa 9 thông qua các Nghị quyết và họp phiên bế mạc. Ông Trần Văn Rón, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long đến dự.