Xem phiên bản di động
    

‘phát động thi đua’

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phát động phong trào thi đua năm 2019

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phát động phong trào thi đua năm 2019

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2019 với mục tiêu phấn đấu kinh tế tăng trưởng 6,2% trở lên và đến năm 2020 tỉnh Vĩnh Long trở thành tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL.

Bản tin trưa (19/7/2016)

Bản tin trưa (19/7/2016)

Bản tin trưa (29/01/2016)

Bản tin trưa (29/01/2016)

Thời sự 11h (03/10/2015)

Thời sự 11h (03/10/2015)

Thời sự 18h30 (09/01/2015)

Thời sự 18h30 (09/01/2015)
 
 
 
 
 
 
Liên kết