Biện pháp phục hồi vườn cây ăn trái sau khi ngập lũ

Biện pháp phục hồi vườn cây ăn trái sau khi ngập lũ

Triều cường rằm tháng 8 âm lịch đã gây ngập úng nhiều vườn cây ăn trái của bà con nông dân. Theo ngành chuyên môn, những vườn cây này ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển. Bà con nhà vườn cần sớm thực hiện các biện pháp để phục hồi vườn cây.