Xem phiên bản di động
    

‘Nông thôn mới’

Nông thôn đổi mới

Nông thôn đổi mới

Xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn chỉ sau gần 2 năm đạt chuẩn nông thôn mới đã vươn lên mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, xã hội. Nổi bật là đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Thành quả này chính là nhờ sự phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thới Hòa trong xây dựng nông thôn mới.

Xã Chánh Hội giảm nghèo bền vững

Xã Chánh Hội giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những mục tiêu trọng tâm của xã Chánh Hội, huyện Mang Thít sau khi đạt xã nông thôn mới. Nhờ vậy, 3 năm qua, chất lượng cuộc sống của người dân luôn có sự chuyển biến tích cực.Trong đó, nổi bật là địa phương đã có nhiều giải pháp hiệu quả để giảm nghèo bền vững.

Chung tay duy trì đường hoa

Chung tay duy trì đường hoa

Góp phần xây dựng nông thôn mới, chính quyền các địa phương trong tỉnh vận động nhân dân tham gia trồng hoa hai bên đường. Nhiều địa phương có cách làm hay nên đường hoa được phát triển và duy trì lâu dài. Từ đó tạo diện mạo mới cho nhiều vùng nông thôn trong tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long phát huy hiệu quả phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Long phát huy hiệu quả phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới

Phát triển giao thông nông thôn là một trong những thành công nổi bật của tỉnh Vĩnh Long trong xây dựng nông thôn mới, tạo thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Giải pháp nâng thu nhập cho xã nông thôn mới

Giải pháp nâng thu nhập cho xã nông thôn mới

Một trong những điểm nổi bật ở các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chính là đảm bảo tiêu chí thu nhập, giảm hộ nghèo, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Đây là yếu tố cơ bản tác động trực tiếp đến chất lượng xã nông thôn mới.

Nông thôn ngày nay: Vai trò của nền kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới

Nông thôn ngày nay: Vai trò của nền kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới

Tân Bình nâng chất tiêu chí y tế

Tân Bình nâng chất tiêu chí y tế

Theo quy định mới của bộ tiêu chí quốc gia, kể từ năm 2017, xã nông thôn mới phải đạt tỷ lệ dân tham gia BHYT từ 85% trở lên, tăng 15% so với trước đây. Điều này làm cho nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới gặp khó khăn.

Báo chí Vĩnh Long cùng đồng hành xây dựng nông thôn mới

Báo chí Vĩnh Long cùng đồng hành xây dựng nông thôn mới

Thành quả mang lại từ xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua ở Vĩnh Long không chỉ làm thay đổi đáng kể đời sống cũng như diện mạo nông thôn mà còn góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của người dân vào Đảng, vào chính quyền.

Phước Hậu phát huy kinh tế hợp tác trong xây dựng nông thôn mới

Phước Hậu phát huy kinh tế hợp tác trong xây dựng nông thôn mới

Trong xây dựng nông thôn mới, kinh tế hợp tác đóng vai trò quan trọng đối với việc tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Phước Hậu, huyện Long Hồ là một trong những điển hình như thế.

Xã Long Phước nỗ lực phát triển kinh tế

Xã Long Phước nỗ lực phát triển kinh tế

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, người dân xã Long Phước đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, xây dựng cuộc sống ngày phát triển.

 
 
 
 
 
 
Liên kết