Xem phiên bản di động
    

‘Nông thôn mới’

Tân Phú chủ động xây dựng nông thôn mới

Tân Phú chủ động xây dựng nông thôn mới

Điểm nổi bật trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Phú, huyện Tam Bình là không trông chờ, ỷ lại vào kinh phí cấp trên mà phát huy tính chủ động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để mọi người cùng chung sức thực hiện.

Đông Bình hoàn thành xã nông thôn mới

Đông Bình hoàn thành xã nông thôn mới

Tuần qua , Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020 đã công nhận xã Đông Bình,Thị xã Bình Minh hoàn thành 19/19 tiêu chí. Đây là xã đầu tiên trong 7 xã điểm của tỉnh năm 2017 đạt chuẩn nông thôn mới.

Kinh tế hợp tác trong xây dựng nông thôn mới

Kinh tế hợp tác trong xây dựng nông thôn mới

Trong xây dựng nông thôn mới, kinh tế hợp tác đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.Thế nhưng hiện nay, họat động của các HTX nông nghiệp ở các xã nông thôn mới còn nhiều khó khăn.

Xã Tân Hạnh huyện Long Hồ điểm sáng trong huy động sức dân xây dựng GTNT

Xã Tân Hạnh huyện Long Hồ điểm sáng trong huy động sức dân xây dựng GTNT

Những năm gần đây xã Tân Hạnh huyện Long Hồ đã triển khai thực hiện tốt công tác vận động các tổ chức cá nhân và nhân dân tham gia xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn. Đây là tiền đề quan trọng để giúp địa phương xây dựng xã nông thôn mới.

Phụ nữ Ngãi Tứ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Phụ nữ Ngãi Tứ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn Vĩnh Long đã có nhiều khởi sắc. Kết quả này là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của nhân dân.Trong đó, vai trò của Hội phụ nữ các cấp đối với việc hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới là hết sức quan trọng.

Phú Đức tập trung nâng thu nhập

Phú Đức tập trung nâng thu nhập

Xã Phú Đức, huyện Long Hồ đã và đang tập trung thực hiện tiêu chí thu nhập bằng nhiều giải pháp, để nâng cao thu nhập cho người dân. Đây cũng là tiêu chí giúp xã Phú Đức hoàn thành xã nông thôn mới vào cuối năm nay.

Đông Bình khéo vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn

Đông Bình khéo vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn

Nhờ dân vận khéo mà nhiều địa phương đã giải quyết được các vấn đề gút mắc, khó khăn trong thực tiễn cuộc sống. Ở xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, nhờ thực hiện dân vận khéo mà nhiều tuyến đường GTNT được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương xây dựng NTM.

Nông dân Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới

Nông dân Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới

Đoàn kết, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới đã và đang được người dân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long quan tâm hưởng ứng tích cực.Trong đó, một trong những phong trào nổi bật nhất thời gian qua là nông dân tự nguyện hiến đất xây dựng đường giao thông, góp phần tạo sự chuyển biến đáng kể cho diện mạo nông thôn.

Hội nông dân Long Mỹ thực hiện tốt tiêu chí môi trường

Hội nông dân Long Mỹ thực hiện tốt tiêu chí môi trường

Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình tốt thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Ngoài các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng bằng ngân sách nhà nước thì việc chung sức, chung lòng của người dân, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp là rất quan trọng.

Bình Minh nâng chất tiêu chí thu nhập

Bình Minh nâng chất tiêu chí thu nhập

Song song với phát triển đô thị, sau nhiều năm tập trung phấn đấu, thị xã Bình Minh đang tiến gần đến mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 
 
 
 
 
 
Liên kết