Xem phiên bản di động
    

‘nòng cốt’

Phát huy vai trò nòng cốt trong tuyển quân

Phát huy vai trò nòng cốt trong tuyển quân

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Hội cựu chiến binh có vai trò nòng cốt trong việc giáo dục truyền thống cho thanh niên, định hướng thế hệ trẻ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, giúp thanh niên có nhận thức đúng trong việc xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của người thanh niên đối với Tổ quốc.

Nông thôn ngày nay: Cựu chiến binh, lực lượng chính trị nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới

Nông thôn ngày nay: Cựu chiến binh, lực lượng chính trị nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới
 
 
 
 
 
 
Liên kết