Nỗi lo sạt lở đất

Nỗi lo sạt lở đất

Một trong những hậu quả của việc khai thác cát trái phép là gây sạt lở đất ở khu vực các xã cù lao, ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất của người dân.