Người giấy báo ân

Người giấy báo ân

Thái Minh Tài là người chuyên làm hồ giấy, một ngày nọ có người quen đưa cậu bé mồ côi A Tốt đến nương nhờ theo lời trăn trối của cha mẹ cậu vốn là bà con xa với Minh Tài. Con gái ông là Tú Văn thương A Tốt bơ vơ nên xin cha cho cậu ở lại.