Xem phiên bản di động
    

‘Mỹ Phước’

Mỹ Phước làm tốt công tác vận động quần chúng trong xây dựng nông thôn mới

Mỹ Phước làm tốt công tác vận động quần chúng trong xây dựng nông thôn mới

Năm 2017, phong trào Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các địa phương phát huy, tích cực vận động nhân dân hưởng ứng, góp phần tạo sự chuyển biến đáng kể cho diện mạo nông thôn. Kết quả này được thể hiện rõ nét nhất là trong xây dựng giao thông nông thôn.

Mỹ Phước tăng tốc xây dựng nông thôn mới

Mỹ Phước tăng tốc xây dựng nông thôn mới

Đến cuối tháng 5, các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng về văn hóa, giao thông và trường học ở xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít mới đồng loạt triển khai.

Chuyến xe nhân ái – Kỳ 261: Xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít

Chuyến xe nhân ái – Kỳ 261: Xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít

Chuyến xe nhân ái – Kỳ 209: xã Mỹ Phước, Mỹ An, huyện Mang Thít

Chuyến xe nhân ái – Kỳ 209: xã Mỹ Phước, Mỹ An, huyện Mang Thít
 
 
 
 
 
 
Liên kết