Xem phiên bản di động
    

‘Mỹ Phước’

Mỹ Phước tăng tốc xây dựng nông thôn mới

Mỹ Phước tăng tốc xây dựng nông thôn mới

Đến cuối tháng 5, các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng về văn hóa, giao thông và trường học ở xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít mới đồng loạt triển khai.

Chuyến xe nhân ái – Kỳ 261: Xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít

Chuyến xe nhân ái – Kỳ 261: Xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít

Chuyến xe nhân ái – Kỳ 209: xã Mỹ Phước, Mỹ An, huyện Mang Thít

Chuyến xe nhân ái – Kỳ 209: xã Mỹ Phước, Mỹ An, huyện Mang Thít
 
 
 
 
 
 
Liên kết