Xem phiên bản di động
    

‘mái ấm đồng đội’

Bản tin trưa (30/5/2016)

Bản tin trưa (30/5/2016)

Bản tin trưa (04/4/2016)

Bản tin trưa (04/4/2016)

Hiệu quả từ phong trào gây quỹ xây dựng “mái ấm đồng đội”

Hiệu quả từ phong trào gây quỹ xây dựng “mái ấm đồng đội”

Chính sự thiết thực của phong trào, đã tập hợp đông đảo hội viên và các tổ chức, cá nhân ủng hộ. Qua đó, góp phần giúp nhiều hội viên nghèo có được mái ấm, an cư lạc nghiệp.

 
 
 
 
 
 
Liên kết