Xem phiên bản di động
    

‘luật quy hoạch’

Quốc hội thảo luận dự án Luật quy hoạch

Quốc hội thảo luận dự án Luật quy hoạch

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, sáng nay 26/5, đại biểu QH làm việc tại hội trường, nghe báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quy hoạch.

Thời sự 18h30 (06/03/2017)

Thời sự 18h30 (06/03/2017)

Thời sự 18h30 (10/01/2017)

Thời sự 18h30 (10/01/2017)

Thời sự 18h30 (21/11/2016)

Thời sự 18h30 (21/11/2016)

Thời sự 18h30 (29/10/2016)

Thời sự 18h30 (29/10/2016)

Thời sự 18h30 (16/9/2016)

Thời sự 18h30 (16/9/2016)
 
 
 
 
 
 
Liên kết