Xem phiên bản di động
    

‘Luật đấu giá’

Thời sự 18h30 (24/10/2016)

Thời sự 18h30 (24/10/2016)

Thời sự 18h30 (12/10/2016)

Thời sự 18h30 (12/10/2016)

Thời sự 18h30 (14/9/2016)

Thời sự 18h30 (14/9/2016)

Dự án Luật Đấu giá bổ sung thêm điều khoản về đấu giá nợ xấu

Dự án Luật Đấu giá bổ sung thêm điều khoản về đấu giá nợ xấu

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3, chiều 14/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật đấu giá tài sản.

 
 
 
 
 
 
Liên kết