Xem phiên bản di động
    

‘Lính cứu hỏa’

Người đưa tin 24G – (6g30 ngày 13/09/2017)

Người đưa tin 24G – (6g30 ngày 13/09/2017)

Hệ thống hiển thị thực tại ảo: Công cụ mới cho lính cứu hỏa

Hệ thống hiển thị thực tại ảo: Công cụ mới cho lính cứu hỏa

Các nhà khoa học làm việc tại trường Đại học Kỹ thuật Vienna của Áo đang phát triển hệ thống hiển thị thực tại ảo nhằm giúp những người lính cứu hỏa nhìn xuyên qua khói và lửa để xác định vị trí đám cháy và tìm kiếm, cứu hộ những người bị kẹt bên trong.

 
 
 
 
 
 
Liên kết