Lịch phim THVL1 tháng 06/2011

  BUỔI CHIẾU TÊN PHIM NƯỚC SẢN XUẤT THỜI GIAN CHIẾU PHIM SÁNG (2,3,4,5,6,7,CN) 06h30’ – 7h20’ – Vượt qua nỗi đau – Thuật tiên tri -  Hậu truyện Bạch Xà HQ – 62 tập HK – 20 tập TQ – 30 tập – Từ 09/04/2011 – 09/06/2011 – Từ 10/06/2011 – 29/06/2011 – Từ [...]