Xem phiên bản di động
    

‘lao động nghỉ việc’

Vĩnh Long: nhiều bác sĩ xin nghỉ việc

Vĩnh Long: nhiều bác sĩ xin nghỉ việc

Trong 10 tháng năm 2017, toàn tỉnh có 13 bác sĩ xin nghỉ việc. Trong đó, có 3 bác sĩ vì lý do sức khỏe, 3 bác sĩ đi nước ngoài và 7 bác sĩ ra ngoài làm tư.

Người đưa tin 24g – (11g ngày 14/9/2016): 20 năm tù cho kẻ đâm nhầm đồng bọn rồi bỏ trốn 10 năm

Người đưa tin 24g – (11g ngày 14/9/2016): 20 năm tù cho kẻ đâm nhầm đồng bọn rồi bỏ trốn 10 năm
 
 
 
 
 
 
Liên kết