Xem phiên bản di động
    

‘lấn chiếm đất’

Bức xúc việc lấn chiếm đất di tích

Bức xúc việc lấn chiếm đất di tích

Điều đáng quan tâm hiện nay là ý thức giữ gìn, bảo vệ di tích của một bộ phận người dân rất kém, nhất là tình trạng lấn chiếm mặt bằng để kinh doanh mua bán, xây dựng nhà ở đang diễn ra phổ biến ở nhiều di tích trên địa bàn tỉnh.

Thời sự 18h30 (18/8/2016)

Thời sự 18h30 (18/8/2016)
 
 
 
 
 
 
Liên kết