Xem phiên bản di động
    

‘kỹ năng mềm’

Nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên thời hội nhập

Nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên thời hội nhập

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những thay đổi lớn trong đời sống, kinh tế – xã hội. Điều này đòi hỏi sinh viên phải năng động sáng tạo ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 26/5/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 26/5/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 20/4/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 20/4/2016)
 
 
 
 
 
 
Liên kết