Sở Y tế kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long

Sở Y tế  kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về quản lý chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện, sáng nay Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long.