Xem phiên bản di động
    

‘kinh tế Vĩnh Long’

Phóng sự: Kinh tế Vĩnh Long chuyển động hội nhập

Phóng sự: Kinh tế Vĩnh Long chuyển động hội nhập

Kinh tế Vĩnh Long vượt khó tăng trưởng

Kinh tế Vĩnh Long vượt khó tăng trưởng

Nhờ chỉ đạo đúng đắn của Tỉnh ủy, sự điều hành hiệu quả của UBND tỉnh qua từng giai đoạn trong tiến trình thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá, nhất là công nghiệp hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đã đưa Vĩnh Long trở thành một tỉnh có nền nông nghiệp phát triển toàn diện, công nghiệp và dịch vụ không ngừng tăng trưởng.

 
 
 
 
 
 
Liên kết