Xem phiên bản di động
    

‘Khu tuyến công nghiệp’

Trên 64% diện tích đất CN tại các khu – tuyến CN được nhà đầu tư thuê

Trên 64% diện tích đất CN tại các khu – tuyến CN được nhà đầu tư thuê

Theo thống kê của Ban quản lý các Khu CN , đến nay qua công tác thu hút mời gọi đầu tư , đã có trên 64% diện tích đất CN tại các khu – tuyến CN tại địa phương được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký thuê để phát triển sản xuất – kinh doanh.

Bản tin trưa (13/8/2016)

Bản tin trưa (13/8/2016)

Thời sự 11h (16/12/2015)

Thời sự 11h (16/12/2015)

Thời sự 11h (02/5/2015)

Thời sự 11h (02/5/2015)

Xuất khẩu của doanh nghiệp trong khu – tuyến công nghiệp đạt 199,9 triệu USD

Xuất khẩu của doanh nghiệp trong khu – tuyến công nghiệp đạt 199,9 triệu USD

Trong tháng 12 này, các doanh nghiệp trong khu – tuyến công nghiệp của tỉnh xuất khẩu đạt 18,1 triệu USD, tăng 23,2% so với tháng trước.

Thời sự 11h (18/12/2014)

Thời sự 11h (18/12/2014)

Thời sự 11h (02/12/2014)

Thời sự 11h (02/12/2014)

Thời sự 11h (11/11/2014)

Thời sự 11h (11/11/2014)
 
 
 
 
 
 
Liên kết