Xem phiên bản di động
    

‘khu dân cư’

Còn nhiều bất cập trong đảm bảo an toàn PCCC tại các DN trong khu dân cư

Còn nhiều bất cập trong đảm bảo an toàn PCCC tại các DN trong khu dân cư

Điều đáng báo động là qua kiểm tra, lực lượng chuyên ngành đã phát hiện nhiều doanh nghiệp trong khu vực này vẫn còn nhiều thiếu sót là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ cháy – nổ rất cao trong quá trình hoạt động.

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 07/11/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 07/11/2016)

Người đưa tin 24g – 11g ngày (14/10/2016)

Người đưa tin 24g – 11g ngày (14/10/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 12/9/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 12/9/2016)

Bản tin trưa (25/6/2016)

Bản tin trưa (25/6/2016)

Người đưa tin 24g – (18g30 ngày 08/5/2016)

Người đưa tin 24g – (18g30 ngày 08/5/2016)

Bản tin trưa (28/4/2016)

Bản tin trưa (28/4/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 26/4/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 26/4/2016)

Thời sự 18h30 (21/4/2016)

Thời sự 18h30 (21/4/2016)

Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 15/04/2016

Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 15/04/2016
 
 
 
 
 
 
Liên kết