Đài PTTH Vĩnh Long tặng đầu thu truyền hình KTS cho gia đình chính sách

Đài PTTH Vĩnh Long tặng đầu thu truyền hình KTS cho gia đình chính sách

Để góp phần thực hiện lộ trình số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Chính phủ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình chính sách xem được các kênh truyền hình sau khi tắt sóng analog; được sự chấp thuận của UBND tỉnh Vĩnh Long, Đài PTTH Vĩnh Long tài trợ kinh phí khoảng 20 tỷ đồng từ nguồn quỹ phát triển sự nghiệp của Đài thực hiện Dự án hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số mặt đất cho các hộ thuộc diện gia đình chính sách trong tỉnh.