Xem phiên bản di động
    

‘Hội nhập’

Phóng sự: Nhà nông trước cửa hội nhập

Phóng sự: Nhà nông trước cửa hội nhập

Phóng sự: Kinh tế Vĩnh Long chuyển động hội nhập

Phóng sự: Kinh tế Vĩnh Long chuyển động hội nhập

Lao động trong hội nhập: thừa số lượng, thiếu chất lượng

Lao động trong hội nhập: thừa số lượng, thiếu chất lượng

Tỷ lệ lao động qua đào tạo tại VN hiện mới chỉ chiếm 21% trong khi năng suất lao động thấp, chậm cải thiện. Đây là thông tin tại Hội thảo “Nâng cao chất lượng lực lượng lao động VN trong bối cảnh thực hiện hiệp định thương mại tự do VN – Liên minh Châu Âu” (EU) do Viện Kinh tế VN tổ chức hôm nay .

Thời sự 18h30 (07/03/2017)

Thời sự 18h30 (07/03/2017)

Thời sự 18h30 (07/01/2017)

Thời sự 18h30 (07/01/2017)

Thời sự 18h30 (12/11/2016)

Thời sự 18h30 (12/11/2016)

Thời sự 18h30 (07/11/2016)

Thời sự 18h30 (07/11/2016)

Bản tin trưa (03/11/2016)

Bản tin trưa (03/11/2016)

Thời sự 18h30 (16/10/2016)

Thời sự 18h30 (16/10/2016)

Thời sự 18h30 (09/10/2016)

Thời sự 18h30 (09/10/2016)
 
 
 
 
 
 
Liên kết