Xem phiên bản di động
    

‘hội châm cứu tỉnh Vĩnh Long’

Đại hội đại biểu Hội châm cứu tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội đại biểu Hội châm cứu tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017 – 2022

Sáng nay, Hội châm cứu tỉnh Vĩnh Long tổ chức đại hội đại biểu khóa 3, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Gần 80 đại biểu đại diện cho trên 980 hội viên tham dự đại hội.

Bản tin trưa (28/7/2016)

Bản tin trưa (28/7/2016)
 
 
 
 
 
 
Liên kết