Xem phiên bản di động
    

‘học tập làm theo’

Đảng uỷ Đài PTTH VL khen thưởng điển hình tập thể và cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM

Đảng uỷ Đài PTTH VL khen thưởng điển hình tập thể và cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM

Sáng nay, Đảng ủy Đài PTTH Vĩnh Long tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 và hội thi báo công dâng Bác.

Chuyên đề Xây dựng Đảng (kỳ 2 tháng 11/2015)

Chuyên đề Xây dựng Đảng (kỳ 2 tháng 11/2015)

Thời sự 11h (19/5/2015)

Thời sự 11h (19/5/2015)

Thời sự 11h (26/02/2015)

Thời sự 11h (26/02/2015)

Sức lan tỏa của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sức lan tỏa của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sau 7 năm triển khai “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, có thể thấy thắng lợi bước đầu của tỉnh nhà là xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo gương Bác.

Thời sự 11h (01/9/2014)

Thời sự 11h (01/9/2014)

Thời sự 11h (15/5/2014)

Thời sự 11h (15/5/2014)

Thời sự 11h (26/02/2014)

Thời sự 11h (26/02/2014)

Trà Ôn – Bình Minh triển khai NQ TW 8 và Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Trà Ôn – Bình Minh triển khai NQ TW 8 và Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Sáng nay, Huyện ủy Trà Ôn và Thị ủy Bình Minh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014 cho cán bộ chủ chốt.

 
 
 
 
 
 
Liên kết